Denna sekretesspolicy beskriver hur APCOA PARKING Sverige AB behandlar dina personuppgifter i förhållande till kundundersökningar (enlighet artikel 13, paragraf 1 DSGVO).


1 SYFTE MED DATABEHANDLING

Vi kommer att behandla dina pseudonyma personuppgifter, som vi har fått genom din registrering för vår produkt APCOA FLOW, för en kundundersökning. Vi kommer att samla in ytterligare data genom ditt deltagande genom undersökningsverktyget i Surveymonkey. Syftet med undersökningen är att förbättra vår produkt för din användning. Deltagande i undersökningen är frivilligt. APCOA använder undersökningarna för att skapa underlag i form av statistik och analyser för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. APCOA har ett berättigat intresse av att utföra dessa undersökningar, som ligger inom ramen för APCOAs verksamhet. Denna behandling anses inte oförenlig med de ursprungliga ändamål för vilka uppgifterna samlades in.


2 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNINGEN

Den rättsliga grunden för bearbetningen är vårt berättigade intresse (artikel 6, paragraf 1 DSGVO) att vidareutveckla APCOAs verksamhet för att fortsätta erbjuda attraktiva produkter för att gynna våra kunder.


3 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

För ovan nämnda ändamål kommer dina personuppgifter att överföras till följande mottagare:

  • SurveyMonkey som vår processor
  • GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Schumannstraße 12, 10117 Berlin, www.gim-berlin.de för utvärdering
  • Dina uppgifter kommer att lagras och behandlas exklusivt inom EU

4 FÖRVARINGSTID

Dina personuppgifter kommer endast att lagras av oss så länge det är nödvändigt att utvärdera undersökningen för att uppnå de syften som anges under punkt 1. Oavsett så kommer din undersökningsdata att raderas senast 14 dagar efter att undersökningen har slutförts.


5 DINA RÄTTIGHETER I FÖRBINDELSE MED PERSONUPPGIFTER

Du har i grunden rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverförbarhet och invändningar. När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. APCOA gör då en prövning i det enskilda fallet. Kontakta oss för detta ändamål.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagen eller om dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något sätt kan du klaga till dataskyddsmyndigheten eller vända dig direkt till oss.


6 KONTAKTINFORMATION

Ansvarig: APCOA PARKING Sverige AB, Box 47024, 100 74 STOCKHOLM, info@apcoa.se

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa denna integritetspolicy för framtida undersökningar för juridisk eller teknisk utveckling.